Komunikācijas prasmes ir universālas – tās vajadzīgas gan klientu apkalpošanā un pārdošanā*** , gan vadītājam**** , gan arī personiskajās attiecībās.

Komunikācija ar apkārtējiem, ar klientiem, ar darbiniekiem, ar kolēģiem, ar vadību ļauj mums sasniegt savus mērķus, turklāt izdarīt to ātrāk un efektīvāk. Nemaz jau nerunājot par to, ka tiek aiztaupīta vilšanās, kad mūs „nepareizi saprot”.

**** - Vadītāja prasme pareizi komunicēt ir svarīga, jo no tā, cik labi pārējie viņu saprot, atkarīgi visas komandas darba rezultāti.

Tēmas:
* Iekšējā komunikācija organizācijā
* Komunikācija kā amata kompetence
* Specifiskās komunikācijas prasmes
* Efektīvas sapulces
* Atgriezeniskā saite
* Sarežģītā saruna (konstruktīva kritikas izteikšana)

Semināra gaitā, papildus tiešajai zināšanu apguvei, tiek izmantoti praktiskie treniņi un lomu spēles. Tādā veidā dalībnieki ne tikai papildina savas zināšanas, bet iegūst, uzlabo un nostiprina savas praktiskās komunikācijas prasmes, iemācās efektīvāk izteikt savas domas, mācās saprast, kā teiktais tiek uztverts un ko sadzird kolēģi. Dalībnieki mācās komunicēt, lai panāktu vēlamo rezultātu.